lørdag 2. mars 2013

Oppstart og skattejakt

En periode med granskning og søking etter kunnskap ble innledet. Vi kontaktet historielaget, gravde i litteratur og kontaktet personer med kjennskap til området og tiden. Arkitekten kom ut for å se på huset og ble svært begeistret.

Det opprinnelige huset var en tømmerkjerne med ett rom og svalgang over to etasjer pluss loft fra ca. 1725.
Huset var bygget med saltak og laft mens de nyere delene fra midten av 1800 tallet var satt opp med bindingsverk og takstoler. Etter hvert fikk huset nye tilbygg fra 50 tallet og utover, da forsvant også de gamle Rokokko vinduene til fordel for koblede vinduer uten sprosser.

De første tømmerstokkene kommer frem.
Siden huset er så gammelt, Sefrak listet og ligger nær sjøen måtte det søkes til flere instanser før vi kunne gjøre større endringer utvendig. Det ville heller ikke være mulig å rive huset selv om dette nok ville blitt en del rimeligere, dette var imidlertid aldri ett tema for oss. Husets sjel skulle vi ivareta!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar